Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική καθώς και των διασυνδέσεων Κρήτης – Κύπρου και Κύπρου – Ισραήλ.

 

Ο ΑΔΜΗΕ, θυγατρική της οποίας έχει αναλάβει την υλοποίηση διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική (Αριάδνη Interconnection), κατεβαίνει με ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία περιγράφει τη σύνθεση, το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των τριών σκελών του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. (Διαβάστε επίσης: Ευρεία σύσκεψη στις Βρυξέλλες για την διασύνδεση Κρήτης-Αττικής)

 

Το σχέδιο του ΑΔΜΗΕ προβλέπει συμμετοχή των διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και Κύπρου (ΔΣΜΚ) και οι Ρυθμιστές των δύο χωρών (ΡΑΕ, ΡΑΕΚ) στην Τεχνική Επιτροπή, ενώ ως Πρόεδρος ορίζεται εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ENTSO-E. Κάθε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής έχει μία ψήφο επί της τελικής απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή.

 

Η Τεχνική Επιτροπή θα εγκρίνει ή θα προτείνει συγκεκριμένες τεχνικές τροποποιήσεις στα κείμενα που θα παραλάβει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018 από την Αριάδνη Interconnection για την διασύνδεση Αττικής-Κρήτης και από την EuroasiaInterconnector για τις διασυνδέσεις Κρήτης-Κύπρου και Κύπρου-Ισραήλ. Αν κάποιος από τους δύο αυτούς φορείς δεν αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία μέχρι την προθεσμία αυτή, η Τεχνική Επιτροπή προχωρά κανονικά στη διαδικασία λήψης απόφασης με όσα στοιχεία έχει στην διάθεση της.

 

Η Τεχνική Επιτροπή, σύμφωνα με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ, πρέπει να βγάλει την τελική της απόφαση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης που είναι η πλέον ώριμη τεχνολογικά και χρηματοοικονομικά αλλά και η πλέον επείγουσα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Κρήτης.

 

Η Αριάδνη Interconnection θα στείλει τα βασικά χαρακτηριστικά του Σταθμού Μετατροπής στην Κρήτη (βασική ηλεκτρική διαμόρφωση, σχηματικά διαγράμματα και διαστασιολόγηση εξοπλισμού), τις απαιτήσεις του  χώρου που θα απαιτηθεί στον Σταθμό Μετατροπής της Κρήτης για την μελλοντική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης καθώς και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Αριάδνης Interconnection για τους Μετατροπείς στην Κρήτη που εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα με την μελλοντική επέκταση προς Κύπρο στο πλαίσιο της τεχνολογίας Πολυτερματικών Συνεχούς Ρεύματος (MTDC, Multiterminal DC).

 

Αντίστοιχα, η Euroasia Interconnector θα πρέπει να στείλει τα βασικά χαρακτηριστικά των Σταθμών Μετατροπής στην Κύπρο και στο Ισραήλ και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Euroasia Interconnectorγια τους Μετατροπείς στην Κύπρο και στο Ισραήλ που θα εξασφαλίσουν την διαλειτουργικότητα με τις διασυνδέσεις τόσο προς Κρήτη όσο και προς το Ισραήλ στο πλαίσιο της τεχνολογίας Πολυτερματικών Συνεχούς Ρεύματος.

 

Για να «απελευθερωθεί» από πιθανές καθυστερήσεις ο ΑΔΜΗΕ προβλέπει στην πρότασή του  ότι, αν η Τεχνική Επιτροπή δεν καταλήξει σε απόφαση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018, η Αριάδνη Interconnection θα μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τη διασύνδεση Αττικής-Κρήτης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι διακριτός από τους όποιους διαγωνισμούς προκηρυχθούν στο μέλλον από την Euroasia Interconnectorγια τις διασυνδέσεις Κύπρου-Κρήτης και Κύπρου-Ισραήλ.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΔεν υπάρχει σχέδιο Β για την ένταξη της ΠΓΔΜ
Επόμενο άρθροΣυναντήσεις εμπειρογνωμόνων ΙΟΤΑ για τη διαχείριση οφειλών