Εκπτώσεις στις προβλέψεις του όσον αφορά στην παγκόσμια οικονομία το 2019 και το 2020, πραγματοποιεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έπειτα από τις προηγούμενες υποβαθμίσεις του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι οι εμπορικές διαμάχες και η αβεβαιότητα, που φέρνει  το Brexit θα μπορούσαν να είναι πλήγμα στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα.

 

Στην ενδιάμεση έκθεσή του προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3,3% το 2019 και κατά 3,4% το 2020.

 

Αυτές οι προβλέψεις αντιπροσωπεύουν περικοπές 0,2 ποσοστιαίων μονάδων για το 2019 και 0,1% για το 2020, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Νοεμβρίου.

 

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σχεδόν σε όλες τις οικονομίες της G 20, ενώ προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης μόλις 1% και 1,2% για την ευρωζώνη το 2019 και το 2020, από 1,8% και 1,6%, που προέβλεπε τον Νοέμβριο, αντίστοιχα.

 

Σημειώνει ότι η ασθενής ανάπτυξη προβλέπεται τώρα ότι θα διαρκέσει για μεγαλύτερη περίοδο από όσο θεωρείτο αρχικά και τονίζει ότι για τον λόγο αυτό χρειάζονται νέα μέτρα πολιτικής «για να ενισχυθεί η βραχυπρόθεσμη ζήτηση στην ευρωζώνη» και να τονωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της μεσοπρόθεσμα.

 

Για τη Γερμανία, ο ΟΟΣΑ μειώνει κατά το ήμισυ και περισσότερο την πρόβλεψη αύξησης ΑΕΠ για τη φετινή χρονιά, στο 0,7% από 1,6% που προέβλεπε προηγουμένως. Για το 2020 αναμένει ελαφριά ανάκαμψη στο 1,1%.

 

Για την Ιταλία προβλέπει ύφεση (-0,2%) και για τη Γαλλία ανάπτυξη 1,3%. Για τις ΗΠΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% και για τη Βρετανία μόλις 0,8%.

 

Ύφεση (-1,8%) προβλέπει και για την Τουρκία φέτος, με προοπτική να επανέλθει σε ρυθμό ανάπτυξης 3,2% το 2020.

ΠΗΓΗ