Η μείωση ανέρχεται στο 30% για ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ το όφελος περιορίζεται για τις υψηλότερες ιδιοκτησίες

 

Για 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών ακινήτων μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ το 2019 κατά 30% ενώ σημαντικές μειώσεις εξασφαλίζουν συνολικά πάνω από 5 εκατ. φορολογουμένων, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

 

Η μείωση ανέρχεται στο 30% για ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ το όφελος περιορίζεται για τις υψηλότερες ιδιοκτησίες. Με την βελτίωση που έγινε χθες με την τροπολογία προβλέπεται ότι το όφελος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς προβλέπεται πλέον, ότι για τον υπολογισμό της μείωσης, στη συνολική αντικειμενική αξία δεν θα λαμβάνονται υπόψη η αξία των αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, αφού αθροιστεί η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας και υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ χωρίς τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου, θα μειώνεται κατά 30% ο ΕΝΦΙΑ που είχε βεβαιωθεί για το έτος 2018 και μέχρι ποσού μείωσης ύψους 100 ευρώ. Στην περίπτωση που το ποσό της μείωσης υπερβαίνει τα 100 ευρώ, θα περιορίζεται στα 100 ευρώ.

 

Για τις ιδιοκτησίες που είναι αξίας μεγαλύτερης των 60.000 ευρώ, θα αφαιρείται από το ποσό των 100 ευρώ, ποσό ύψους 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ, που η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ. Παραδείγματα:

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 60.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα είναι 30% ή μέχρι 100 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 70.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από την έκπτωση των 100 ευρώ, το ποσό των 7 ευρώ (10Χ0,7) και η τελική έκπτωση θα είναι 93 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 90.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από την έκπτωση ποσό ύψους 21 ευρώ και η τελική έκπτωση θα είναι 79 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 120.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί, από την έκπτωση των 100 ευρώ, ποσό ίσο με 60 Χ 0,7 = 42 ευρώ. Έτσι η τελική έκπτωση θα περιοριστεί σε 58 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 150.000 ευρώ, από την έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί ποσό ύψους 54 ευρώ (90Χ0,7) και η τελική έκπτωση θα είναι 46 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 160.000 ευρώ, από την μέγιστη έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί το ποσό των 70 ευρών και το τελικό όφελος για τον ιδιοκτήτη θα είναι 30 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 180.000 ευρώ, από τη έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί το ποσό των 84 ευρώ, και το τελικό όφελος θα είναι 16 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 200.000 ευρώ, από την έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί ποσό ύψους 98 ευρώ (140Χ0,7) και η τελική έκπτωση θα είναι μόλις 2 ευρώ.

 

Αν η αντικειμενική αξία είναι 202.850 ευρώ, τότε το όφελος μηδενίζεται.

 

Για τις ιδιοκτησίες που η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, προκύπτει αρνητική διαφορά και το όφελος μηδενίζεται.

 

Πόσοι ωφελούνται

Από τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών όπως προέκυψαν από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2018, ελάχιστοι είναι οι έχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία.

 

Ειδικότερα, επί συνόλου 5.880.616 ιδιοκτητών που πλήρωσαν φέτος ΕΝΦΙΑ:

 

Οι 3.488.820 ή το 59,3% του συνόλου, έχουν περθιουσία αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ.

 

Οι 4.539.139 ή το 77,2% των ιδιοκτητών έχουν ακίνητη περιουσία αξίας έως 100.000 ευρώ.

 

Οι 5.127.750 ιδιοκτήτες ή το 87,2% του συνόλου, έχουν ακίνητη περιουσία αξίας έως 150.000 ευρώ.

 

Οι 5.408.827 ιδιοκτήτες ή το 92% του συνόλου, έχουν ακίνητη περιουσία αξίας έως 200.000 ευρώ.

 

Οι 5.802.217 ιδιοκτήτες ή το 98,7% του συνόλου, έχουν ακίνητη περιουσία αξίας έως 500.000 ευρώ.

 

Οι 5.865.910 ιδιοκτήτες ή το 99,7% του συνόλου, έχουν ακίνητη περιουσία αξίας έως 1.000.000 ευρώ.

 

Μόλις 14.706 ιδιοκτήτες ή το 0,3% έχουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

 

Λιγότεροι από 80.000 ιδιοκτήτες, έχουν ακίνητη περιουσία, αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ