Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Εναλλακτικές πολιτικές στη λιτότητα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Εναλλακτικές πολιτικές στη λιτότηταΣυνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην έδρα του ελληνικού τμήματος της Αθνας.

Στο επίκεντρο τίθενται τα «Διδάγματα για την αποφυγή αυστηρών πολιτικών λιτότητας στην ΕΕ»,

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο κατάρτισης «γνωμοδότησης πρωτοβουλίας», η οποία αποσκοπεί να συμβάλει εποικοδομητικά στη χάραξη εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εμπειρία των μέτρων λιτότητας, κατά τη διάρκεια μίας περιόδου διαχείρισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται μονοήμερη ενημερωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, εξαμελούς αντιπροσωπείας της ΕΟΚΕ, «προκειμένου να συγκεντρωθούν εμπεριστατωμένες και αδιαμεσολάβητες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία της διαχείρισης της κρίσης, τα προγράμματα προσαρμογής και τις επιπτώσεις τους για την οικονομία και την κοινωνία» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η ΕΟΚΕ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ και εκπροσωπεί τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες ομάδες συμφερόντων.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, 13:54

ΠΗΓΗ

Share this post