Σε ανοδική τροχιά το Ενεργητικό

Σε ανοδική τροχιά το Ενεργητικό

Για 2η συνεχόμενη ημέρα το Ενεργητικό παρέμεινε σε θετικά επίπεδα 0,70% (μετά από μία 4ήμερη «ανάπαυλα» με αρνητικό πρόσημο) σε σχέση με την έναρξη του έτους και από ότι δείχνουν τα δεδομένα μάλλον θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, η αξία των υπό διαχείριση αυξήθηκε στη διάρκεια της Παρασκευής κατά 0,42% και διαμορφώθηκε στα 6,703 δις €. Παρά το γεγονός ότι τα μερίδια σημείωσαν αισθητή υποχώρηση -0,04%, η αξία των συμμετοχών απορρόφησε την αξία των ρευστοποιήσεων, με αποτέλεσμα το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών να παραμείνει αμετάβλητο (αμελητέες εκροές, μόλις, 23 χιλ. €).

 

Σε επίπεδο μέσης ημερήσιας απόδοσης το πρόσημο ήταν σημαντικό θετικό 0,69%, παρά την ανομοιογένεια των Α/Κ. Οι 20 κατηγορίες στο σύνολό τους σχεδόν έκλεισαν με κέρδη – μόνον το ένα Ομολογιακό Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσομένων Χωρών είχε οριακά αρνητικό πρόσημο -0,01% και τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας που δεν σημείωσαν μεταβολή καθαρών τιμών). Σε μέσο ανοδικό πρόσημο ξεχώρισαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 2,55%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 1,54%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 1,39% και τα Funds of Funds Μετοχικά με 1,28%.

 

Ο αριθμός των Α/Κ μειώθηκε από 285 σε 284, λόγω της λύσης του Α/Κ ATTICA Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού. Το εν λόγω Α/Κ δραστηριοποιόταν στην κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Διεθνή, της οποίας ο αριθμός έχει συρρικνωθεί πλέον σε 5 Α/Κ.

 

Κινητικότητα εκ μέρους των μεριδιούχων υπήρξε στο σύνολο των κατηγοριών, αλλά η συναλλακτική αξία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Την επενδυτική διάθεση θα την χαρακτηρίζαμε μικτή. Την υψηλότερη αξία εκροών υπέστησαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 1,360 εκατ. € (το μερίδιο αγοράς τους έχει υποχωρήσει πλέον στα 6,08%), τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 314 χιλ. € και τα Μικτά Α/Κ με 233 χιλ. €.

 

Αντιθέτως, η μεγαλύτερη αξία συμμετοχών έλαβε χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 887 χιλ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 874 χιλ. € και στα Funds of Funds Μικτά με 472 χιλ. €)

 

Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας είχαν οριακό θετικό ισοζύγιο 76 χιλ. €.

 

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Share this post