Πενταετή έγκριση στο αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο Roundup της Monsanto

Πενταετή έγκριση στο αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο Roundup της Monsanto

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε το ΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα στην επανέγκριση του πιο φημισμένου παγκοσμίως ζιζανιοκτόνου, του Roundup FLEX της Monsanto, το οποίο περιέχει την αμφιλεγόμενη και δραστική χημική ουσία γλυφοσικό οξύ (glyphosate).

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και η υπογράφει η προϊσταμένη τη Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής –τμήμα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η άδεια διάθεσης στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος χορηγείται από τις 6 Μαρτίου 2018 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

 

Η Ελλάδα συγκαταλεγόταν μεταξύ των εννέα κρατών μελών που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο της ΕΕ για επανεξέταση του γλυφοσικού οξέος κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης ψηφοφορίας πέρυσι. Η επανεξέταση τελικά εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία χάρη στη Γερμανία, η οποία μέχρι προηγουμένως απείχε.

 

Σύμφωνα με το EURACTIV η Γαλλία προτίθεται να διεξαγάγει μια επιστημονική έρευνα σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις στο γλυφοσικό οξύ καθώς και να παράσχει πρόσθετα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η χρήση του γλυφοσικού οξέος θα πρέπει να λήξει στο τέλος της πενταετίας.

 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντιτίθενται στην χρήση του ζιζανιοκτόνου, υποστηρίζουν ότι οι επιφυλάξεις για το γλυφοσικό οξύ δεν περιορίζονται μόνο στις πτυχές της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και στην πραγματική αποτελεσματικότητά του, καθώς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η χημική ουσία δεν είναι κατάλληλη για τη μορφολογία του βραχώδους εδάφους και χρειάζονται άλλες χημικές ουσίες

 

 

Το γλυφοσικό οξύ είναι ένα συστηματικό ζιζανιοκτόνο ευρέος φάσματος και ξηραντικό για καλλιέργειες, η χρήση του οποίου είναι αμφιλεγόμενη και σύμφωνα με πολλούς πολέμιους του θέτει σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον.

 

Την 1η Μαρτίου 2015, ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΤ) κατέταξε το  γλυφοσικό οξύ στις «πιθανώς καρκινογόνες ουσίες στον άνθρωπο» (κατηγορία 2Α) βάσει επιδημιολογικών  μελετών σε ζώα.

 

Από την άλλη πλευρά, τον Νοέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η ουσία είναι απίθανο να είναι γονιδιοτοξική (δηλ. Επιβλαβής για το DNA) ή να δημιουργεί καρκινογόνο απειλή για τον άνθρωπο», διευκρινίζοντας αργότερα ότι, ενώ υπάρχουν καρκινογόνοι σχηματισμοί που περιέχουν γλυφοσικό οξύ, μελέτες «που εξετάζουν αποκλειστικά τη δραστική ουσία γλυφοσικό οξύ, δεν δείχνουν αυτό το αποτέλεσμα».

 

Τέλος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ταξινόμησε το γλυφοσικό οξύ στις ουσίες που προκαλούν σοβαρές οφθαλμικές βλάβες και τοξικές για την υδρόβια ζωή, αλλά δεν εντόπισε στοιχεία που να το χαρακτηρίζουν ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή ούτε τοξικό για συγκεκριμένα όργανα.

ΠΗΓΗ

Share this post