Καββαθάς: Η Ευρώπη έχει αναπτύξει ανισόρροπα τις πολιτικές στο εσωτερικό της

Καββαθάς: Η Ευρώπη έχει αναπτύξει ανισόρροπα τις πολιτικές στο εσωτερικό της

«Φοβικό και ως εκ τούτου αναποτελεσματικό», χαρακτήρισε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η επίλυση θεμελιακών διαρθρωτικών προβλημάτων στην περιφέρεια της Ευρώπης στο πρόσφατο παρελθόν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, στην ομιλία του στην δημόσια ακρόαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στη Ρόδο με θέμα «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ».

 

«Η αναβάθμιση του ρόλου των ΜΜΕ στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι αποτελεί ένα θεμελιακό διακηρυγμένο στόχο της Ευρώπης, αλλά δεν επαρκεί για τη δημιουργία ενός βιώσιμου διαφοροποιημένου παραγωγικού μοντέλου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, για να συμπληρώσει ότι ενώ «οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς εκπροσώπησης τους όπως η ΕΟΚΕ έθεταν πάντα στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων την ανάγκη να υπερβούμε την κρίση με ένα μίγμα πολιτικών που θα συνδύαζε οικονομική δυναμική και κοινωνική ισορροπία, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, είτε λόγω δομημένων συμφερόντων, είτε λόγω ανισορροπιών στην οικονομική ισχύ και πολιτική εκπροσώπηση της κάθε χώρας, και ιδιαίτερα της περιφέρειας».

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Share this post