Η ακτινογραφία της Αγοράς

Η ακτινογραφία της Αγοράς

Ανοδικά κατά 0,26% κινήθηκε το Ενεργητικό των Α/Κ κατά την διάρκεια της Δευτέρας και διαμορφώθηκε στα 6,721 δις €. Η ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων προήλθε εξ ολοκλήρου από θετικές αποδόσεις, καθώς παρότι τα μερίδια σημείωσαν αύξηση 0,01%, το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (οριακές συμμετοχές αξίας, μόλις, 349 χιλ. €).

 

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, το πρόσημο της αγοράς ήταν, επίσης, οριακά θετικό 0,04%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 12 έκλεισαν με ζημιές, οι 7 με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Funds of Funds Μετοχικά με -0,52%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -0,45% και το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσομένων Αγορών με -0,19%. Στον αντίποδα, πρωταθλητές μέσης θετικής απόδοσης ήταν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,21%, τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 0,67%, τα Μικτά Α/Κ με 0,32% και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 0,19% (ουσιαστικά αυτές ήταν οι κατηγορίες που «έσπρωξαν» το Ενεργητικό σε υψηλότερα επίπεδα).

 

Η κινητικότητα των μεριδιούχων παραμένει περιορισμένη, η δε συναλλακτική αξία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι μόλις σε μία κατηγορία ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 447 χιλ. € – εκροές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Ακολούθησαν σε αξία ρευστοποιήσεων τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 123 χιλ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 92 χιλ. €.

 

Αντιθέτως η υψηλότερη αξία εισροών έλαβε χώρα στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 322 χιλ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 212 χιλ. € και στα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 180 χιλ. €.

 

Σε σχέση με την έναρξη του έτους το Ενεργητικό ενισχύεται κατά 0,96%, τα μερίδα κατά 1,75% και οι εισροές ανέρχονται σε 67,030 εκατ. €.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Share this post