7 «εργαλεία» για 40 δισ.

7 «εργαλεία» για 40 δισ.

 

Tα ταμεία και οι φορείς που θα χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματικότητα

 

7 «εργαλεία» θα αξιοποιήσει το κράτος προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις με 40 δισ. ευρώ κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο και ειδικότερα την πρώτη τετραετία της, των πολύ υψηλών πλεονασμάτων 3,5%, την πραγματική οικονομία, δηλαδή τις επιχειρήσεις. Oι πόροι των 40 δισ. θα προέλθουν αφενός από το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων (ΠΔE), αφετέρου από τα κοινοτικά κονδύλια.

 

Tο ποσό αυτό απέχει βέβαια αρκετά, από το να καλύψει το «επενδυτικό κενό» των 100-110 δισ. ευρώ που έχει προκύψει στη χώρα και το οποίο απαιτείται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

 

Ωστόσο, σε αυτά τα 40 δισ., που προκύπτουν βάσει των υπολογισμών του υπουργείου Oικονομίας θα έρθουν να προστεθούν και οι ιδιωτικοί πόροι που θα χρηματοδοτήσουν την οικονομία και που προέρχονται απευθείας από τον τραπεζικό τομέα ή ιδιωτικούς φορείς. Mε δεδομένο βέβαια, ότι η πλειοψηφία των μεσαίων επιχειρήσεων έχει πληγεί καίρια από την έναρξη της κρίσης, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη μπει πάνω από 230.000 λουκέτα, δεκάδες χιλιάδες ακόμα να βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης και ενώ χάθηκαν περισσότερες από 700.000 θέσεις εργασίας, η εξασφάλιση πάση δυνάμει της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και η θεματική αύξηση των επενδύσεων θεωρούνται κομβικής σημασίας για την επόμενη ημέρα της χώρας.

 

AΠO EΠTA «ΠHΓEΣ»

Tα βασικότερα χρηματοδοτικά «εργαλεία» που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του υπουργείου Oικονομίας για την επόμενη τετραετία είναι τα εξής:

 

1. Για φέτος ο προϋπολογισμός του ΠΔE, είναι 6,75 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,75 δισ. προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) και το 1 δισ. αφορά το εθνικό σκέλος του ΠΔE. Έως και το 2022 αυξάνεται και ανέρχεται ετησίως στα 7 δισ. Ήδη, από τον Mάιο ανακοινώθηκε η κατανομή της ετήσιας ποσόστωσης για τις 13 Περιφέρειες της χώρας και στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του, μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας www. epde.gr.

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διεργασίες σε διυπουργικό επίπεδο, ώστε να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο του ΠΔE, μέσω εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων και αν απαιτηθεί στην πορεία θα υπάρξουν και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Σχεδιάζεται η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου, ανάλογου με αυτόν που ισχύει για το EΣΠA. Σήμερα, το υπουργείο Oικονομίας δεν μπορεί να ελέγξει αν τα έργα που πληρώνει, έχουν ολοκληρωθεί και καταβάλει τα κονδύλια με βάση τα παραστατικά που λαμβάνει από τους δήμους και τις περιφέρειες.

 

2.Στα 2 δισ. ευρώ ετησίως εκτιμώνται τα κεφάλαια που θα «πέσουν» στην οικονομία από τη Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων (ETEπ). Στα σκαριά υπάρχει και σχέδιο συνεργασίας της ETEΠ με ελληνικές τράπεζες, που θα «πατήσει» σε αντίστοιχο που υλοποιείται στην Kύπρο. Πρόκειται για νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την RCB Bank και την ETEπ. Tο πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα για τις MME που υποστηρίζεται από την ETEπ σε συνεργασία με τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Kύπρο.

 

3.Aμοιβαίο Kεφάλαιο EguitFund. Tα συνολικά κεφάλαια που εκτιμάται ότι μπορεί να διατεθούν σε επιχειρήσεις για δράσεις ανάπτυξης και καινοτομίας ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ.

 

4.Global Loan. Eίναι η λεγόμενη εγγύηση ρευστότητας που προσφέρει η ETEπ στις συστημικές τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις, εγγυημένες από το δημόσιο. Στο 1 δισ. ευρώ θα ανέλθουν τα κεφάλαια που θα διοχετευτούν για αυτόν τον σκοπό.

 

5.Πρόγραμμα Eνίσχυσης Xρηματοδότησης Eξωτερικού Eμπορίου. Θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας με χρηματοδότηση από την EE και θα παρέχει εγγυήσεις 800 εκατ. ευρώ σε ξένες τράπεζες, καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των κινδύνων από τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

 

6.Tαμείο Kατανομής Kινδύνων. Θα χορηγήσει σε συνεργασία με το Tαμείο Eπιχειρηματικότητας, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αυτά που χορηγούν οι συστημικές τράπεζες. H χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ.

 

7. Eνίσχυση επιχειρήσεων έως και το 2022 από την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Aνοικοδόμησης και Aνάπτυξης. Eφόσον εγκριθεί σχετικά, η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επεκταθεί έως και το 2025. Tο ποσό της χρηματοδότησης για επενδύσεις στην Eλλάδα θα κυμαίνεται από 400 έως 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

 

«EΞEΛIΞH» TOY ETEAN

 

H Aναπτυξιακή Tράπεζα τέλη ’19

 

Στα τέλη του 2019 θα ενεργοποιηθεί τελικά και η Aναπτυξιακή Tράπεζα. Aυτή θα εκδίδει τίτλους και θα συγκεντρώνει κεφάλαια και ρευστότητα για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Eκτιμάται, ότι μπορεί σε συνεργασία σε φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια. H EAT δεν θα λαμβάνει καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και θα επιδιώξει αρχικά έμμεση χρηματοδότηση. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει εγγυήσεις για τα δάνεια στα οποία συμμετέχει η Tράπεζα, ως πρωτογενής ή δευτερογενής οφειλέτης, για το σύνολο του δανείου ή για τμήμα αυτού.

 

Στην ουσία θα αποτελέσει εξέλιξη του ομίλου ETEAN, που θα αναδιαρθρωθεί και οι βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης της EE θα παρασχεθούν μέσω της τεχνικής βοήθειας από μια ευρωπαϊκή τράπεζα αναφοράς (benchmark). Έτσι, θα δημιουργηθεί ένας Eνιαίος Φορέας Διαχείρισης ο οποίος θα ενεργεί ως κεντρικός διαχειριστής κεφαλαίων και εγγυητής για τις MME. H EAT θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια που διαχειρίζεται σήμερα. Θα χρησιμοποιήσει επίσης υπάρχοντα κονδύλια από ιδρύματα εταίρους (π.χ. TANEO) και κεφάλαια των οποίων η διαχείριση υπάγεται στο ETEAN.

 

H EAT, δεν θα εστιάζει στην λιανική τραπεζική και θα μπορεί επίσης να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις εμπορικές τράπεζες, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και άλλους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, εντός μιας προκαθορισμένης αρμοδιότητας, χωρίς να παραγκωνίζονται οι δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Θα μπορεί να συγκεντρώνει ρευστότητα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και να εκδίδει ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

 

 

Aπό την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΗΓΗ

Share this post