Επαναφορά σε πτωτικές τιμές Ενεργητικού

Επαναφορά σε πτωτικές τιμές Ενεργητικού

Επαναφορά σε πτωτικές τιμές Ενεργητικού και εκροές κεφαλαίων επεφύλαξε η διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων υπέστη μικρή υποχώρηση -0,15% και διαμορφώθηκε στα 6,400 δις €. Ο ρυθμός μεριδίων ήταν αρνητικός κατά -0,05% και αντιστοιχεί σε έντονη αξία εκροών, της τάξεως των 5,837 εκατ. €.

 

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης το πρόσημο της αγοράς ήταν οριακά «προς τα κάτω», -0,04%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 10 έκλεισαν με κέρδη, οι 9 με ζημιές και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Την υψηλότερη μέση ανοδική απόδοση επέτυχαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 0,60%, το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσομένων Χωρών με 0,47% και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 0,44%. Στον αντίποδα, τις εντονότερες μέσες απώλειες υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -1,39%, τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,38% και τα Μικτά Α/Κ με -0,14%.

 

Η κινητικότητα των μεριδιούχων ήταν ικανοποιητική, όπως και η συναλλακτική αξία. Η επενδυτική διάθεση χαρακτηρίζεται ως αρνητική. Ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 2,268 εκατ. €. Ακολούθησαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 1,638 εκατ. €, τα συγγενή Βραχ. Διάρκειας με 843 χιλ. € και τα Μικτά Α/Κ με 740 χιλ. €. Αντιθέτως, ουσιαστικές εισροές υπήρξαν μόνον στα Funds of Funds Μικτά με 437 χιλ. €.

 

Παρά την αναταραχή στο Ελληνικό χρηματιστήριο, οι μεριδιούχοι διατηρούν την εμπιστοσύνη τους και δεν έχουν προχωρήσει σε ρευστοποιήσεις. Την Πέμπτη το ισοζύγιο των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας ήταν οριακά θετικό κατά 50 χιλ. €, ενώ των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας παρέμεινε αμετάβλητο.

 

Από την αρχή του έτους το Ενεργητικό υποχωρεί περί του -3,86%, πλησιάζοντας και πάλι σε «απόσταση αναπνοής» τα χαμηλά έτους. Ο ρυθμός μεριδίων παραμένει θετικός στο 0,65%, ενώ το αρνητικό τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών έχει διευρυνθεί στα 112,799 εκατ. €.

 

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Share this post