Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2018 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ειδικότερα σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε ευρώ 53,3 εκ. από ευρώ 42,4 εκ. πέρυσι.

 

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 6,1 εκ. ή 11,4% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 6,8 εκ. ή 16,1% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 1,2 εκ. έναντι ευρώ 2,5 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2,2 εκ. έναντι ευρώ 3,7 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2017.

 

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ευρώ 0,3 εκ. έναντι κερδών ευρώ 1,0 εκ. πέρυσι.

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 26% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 52,6 εκ. έναντι ευρώ 41,7 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 5,7 εκ. ή 10,8% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 6,4 εκ. ή 15,4% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1,6 εκ. έναντι ευρώ 3,2 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ευρώ 0,6 εκ. έναντι κερδών ευρώ 1,3 εκ. πέρυσι.

 

Η ανωτέρω βελτίωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών αντανακλά την αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου, την άνοδο του επιπέδου των τιμών κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, την διατήρηση της συμμετοχής του ποσοστού των εξαγωγών στο 30% των πωλήσεων του ομίλου, καθώς και την στοχευμένη είσοδο σε νέες προϊοντικές και γεωγραφικές αγορές. Η πτωτική πορεία ωστόσο των τιμών των Α΄υλών διεθνώς κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, συνέπεια και της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ στην εισαγωγή χαλυβουργικών ειδών, αποτυπώθηκε άμεσα και στην εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα την μείωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

 

Ταυτοχρόνως το υψηλότερο κόστος αγοράς Α΄υλών συγκριτικά με το περυσινό 6μηνο δημιούργησε αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης με συνέπεια την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους. Τα ανωτέρω διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο την πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου στο 1ο εξάμηνο του έτους.

 

Με την ολοκλήρωση ήδη του 3ου τριμήνου του έτους συνεχίζεται η εφαρμογή του σχεδιασμού του ομίλου για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται στην αγορά. Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του χαλυβουργικού τομέα μέσω επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται η επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Ασπροπύργου με στόχο την περαιτέρω κάλυψη των αγορών του εξωτερικού.

 

Παράλληλα, με κριτήριο τις σύγχρονες τάσεις στην ευρύτερη αγορά των κατασκευών εξετάζονται νέες επενδύσεις με σκοπό την σταδιακή στροφή σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

 

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου συνεχίζεται η υλοποίηση εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας Θερμοκήπια Θράκης με τις εγκαταστάσεις της εταιρίας να αναμένεται να ανέλθουν σε 180 στρέμματα εντός του 1ου εξαμήνου του 2019.

 

Για το υπόλοιπο του έτους, η πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου αναμένεται να εξαρτηθεί σημαντικά από την διακύμανση των τιμών των Α΄ υλών διεθνώς οι οποίες αποτυπώνονται στις τιμές πώλησης, απόρροια κυρίως του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μέσω της επιβολής δασμών αλλά και ποσοστώσεων από την ΕΕ στις εισαγωγές χαλυβουργικών ειδών από τρίτες χώρες. Η σταδιακή αποκατάσταση του οικονομικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες, η ζήτηση ωστόσο προϊόντων χάλυβα, αν και βελτιωμένη, αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα δίχως την έναρξη σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΟι Ρ. Τζωρτζής και Λ. Παπάζογλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG
Επόμενο άρθροΑυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού τον Αύγουστο