Η διοίκηση της Αλουμύλ ΑΛΜΥ -18,42% ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο 2018. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 22%, ανερχόμενων πλέον σε euro 129,1 εκατ. έναντι euro 105,7 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017.

 

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε euro 10,5 εκατ., έναντι euro 6,2 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017, σημειώνοντας αύξηση 69%.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν κέρδη ύψους 2,6 εκατ., αυξημένα κατά 375% έναντι των ζημιών euro -0,9 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017.

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις του α΄ εξαμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά 25%, ανερχόμενες σε euro 76,9 εκατ., έναντι euro 61,7 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 739%, ανερχόμενα σε euro 6,2 εκατ., έναντι euro 0,7 εκατ. του α’ εξαμήνου 2017.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν κέρδη euro 2,2 εκατ., έναντι ζημιών euro -3,8 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017, ήτοι αυξημένα κατά 158%.

 

Η άνοδος των πωλήσεων οφείλεται, κυρίως, στις εξαγωγές του Ομίλου και ιδιαίτερα στην διείσδυση των αρχιτεκτονικών συστημάτων της ΑΛΟΥΜΥΛ στις αγορές του εξωτερικού, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις των βιομηχανικών προφίλ κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα. Η δε βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εδράζει στην απόδοση της παραγωγικότητας στα υψηλής προστιθέμενης αξίας συστήματα αλουμινίου, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των πελατών, παγκοσμίου εμβέλειας, του Ομίλου.

 

Ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του εξαμήνου αποδεικνύουν ότι το πλάνο αναδιάρθρωσης το οποίο εκπόνησε και εφαρμόζει η διοίκηση της εταιρείας την τελευταία τριετία αρχίζει να αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Η εταιρεία επανήλθε σε κερδοφορία και βρίσκεται πλέον σε τροχιά διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης».

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροPfizer: Παραιτήθηκε ο CEO
Επόμενο άρθροΟλοκλήρωση εξαγοράς δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών της First Data