Για σταθερή πορεία το α’ εξάμηνο του 2018 κάνει λόγο η Lavipharm ΛΑΒΙ 0,00%, σημειώνοντας πως, παρά τη σημαντική αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων (rebate & clawback) που επιβάρυναν τον κλάδο, η εταιρεία διατήρησε τον Κύκλο Εργασιών και τα αποτελέσματά της, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο της μητρικής εταιρείας.

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Lavipharm ΛΑΒΙ 0,00%, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 16,5 εκατ. ευρώ από 16,3 εκατ. ευρώ το A’ Εξάμηνο του 2017. Το Μικτό Κέρδος παρέμεινε σταθερό στα Ευρώ 8,7, ενώ οι Λειτουργικές Δαπάνες μειώθηκαν  σε Ευρώ 8,2 εκατ. από Ευρώ 8,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

 

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,7 εκατ. από Ευρώ  3,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένο κυρίως από αυξημένα rebate & clawback. Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,2 εκατ. από Ευρώ 15,4 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2017 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε Ευρώ 495 χιλ. από Ευρώ 14,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν από τα περσινά αποτελέσματα εξαιρεθεί το έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους Ευρώ 14,3 εκατ., που προήλθε λόγω παύσης ενοποίησης της  Lavipharm ΛΑΒΙ 0,00% Corp., τα ενοποιημένα αποτελέσματα το Α’ Εξάμηνο 2018 παρουσιάζουν βελτίωση της κερδοφορίας.

 

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm ΛΑΒΙ 0,00% A.E., ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,2 εκατ. από Ευρώ 10,9 εκατ. την περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2 εκατ. από Ευρώ 6,0 εκατ. το  Α’ Εξάμηνο του 2017, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ  3,9 εκατ. από Ευρώ 4,6 εκατ.. Το EBITDA της μητρικής Lavipharm ΛΑΒΙ 0,00% A.E. εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2017, φτάνοντας τα Ευρώ 3,4 εκατ. από Ευρώ 3,2 εκατ.. Τέλος, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων Ευρώ 2,2 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 1,5 εκατ., από κέρδη Ευρώ 1,7 εκατ. και Ευρώ 1,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Η Lavipharm ΛΑΒΙ 0,00%, με πορεία περισσότερων από 100 ετών,  είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροTο νέο wagon ήρθε στην Eλλάδα
Επόμενο άρθροΠού το πάει ο Nίκος Tσάκος;