Σύσταση νέας εμπορικής εταιρεία στη Λυών

Σύσταση νέας εμπορικής εταιρεία στη Λυών

Στην σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK FRANCE», στη Λυών (Lyon) της Γαλλίας, προχώρησε η Διοίκηση της «FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ».

 

Η νέα αυτή εταιρεία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» (100% ελεγχόμενη από την Εταιρεία).

 

Η σύσταση και της εν λόγω νέας εταιρείας εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την στοχευμένη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων του, και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στην συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια, καθώς και στην πληρέστερη, αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αγοράς.

ΠΗΓΗ

Share this post