Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, που διενεργήθηκε σήμερα. Το κόστος δανεισμού παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,85%.

 

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού 875 εκατ. ευρώ, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

 

Αναλυτικά, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,143 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,31 φορές.

 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, στις 12μ.μ.

 

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΠΗΓΗ

Share this post