Επαναληπτικός πλειστηριασμός για το βιομηχανοστάσιο

Επαναληπτικός πλειστηριασμός για το βιομηχανοστάσιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 07.11.2018 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία πράξη προσδιορισμού επαναληπτικού προσδιορισμού του βιομηχανοστασίου της εταιρείας στην Θέση Κύριλλο Αττικής με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς και τιμή πρώτης προσφοράς 5.800.000 ευρώ.

 

Ο επαναληπτικός πλειστηριασμός προσδιορίσθηκε για την 5η Δεκεμβρίου 2018.

ΠΗΓΗ

Share this post