Στους Μύλους Λούλη το 70% της NitribakeS

Στους Μύλους Λούλη το 70% της NitribakeS

Η εταιρεία Μύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αρχική συμφωνία μεταξύ της Μύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ 0,00% και των Πιερακέα Λεωνίδα και Πιερακέα Παναγιώτη, απέκτησε 854 μετοχές από τον Πιερακέα Λεωνίδα και 853 μετοχές από τον Πιερακέα Παναγιώτη αντί € 58.823,22  συνολικά. Έτσι ηΜύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ 0,00% κατέχει πλέον το 70% της εταιρείας NutribakeS.

 

Επιπλέον, η εταιρεία NutribakeS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής τροποποίησε την επωνυμία της σε Kenfood Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μειγμάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής.

ΠΗΓΗ

Share this post