Τη σύσταση δομής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών», η οποία διαρθρώνεται σε επίπεδο Τμήματος και υπάγεται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, με έδρα τον Βόλο, αποφάσισε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Θ.
Η Μονάδα είναι αρμόδια για την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος καθώς και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

Ειδικότερα, η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Την υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε προπτυχιακά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών α’ κύκλου, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών διπλής ειδίκευσης.

Την υποστήριξη και ενημέρωση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου του Ιδρύματος, στα οποία υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής τους.

Την υποστήριξη αλλοδαπών πολιτών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου, κατά τη διαδικασία έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου στην ημεδαπή, εφόσον απαιτείται.
Την επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τη διαδικασία σύναψης και επικαιροποίησης των συμβάσεων του άρθρου 94 σχετικά με τη διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, κλπ

Προηγούμενο άρθροΤο όνομα της Ρόζας Ιμβριώτη θα δοθεί σε κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο
Επόμενο άρθροΦωτιά σε ξερά χόρτα στον Ξηριά