Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από τον Δεκέμβριο οι ενδικοφανείς προσφυγές προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ήδη έτοιμη και αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται τα απαραίτητα τεστ προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία χωρίς προβλήματα από όσους επιθυμούν να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της εφορίας και των ελεγκτικών κέντρων. Όπως και οι προηγούμενες εφαρμογές που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία (κληρονομιών και γονικών παροχών) έτσι και οι προσφυγές θα ενταχθούν στο aade.gov.gr.

Όπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, η νέα εφαρμογή θα έχει δικλίδες ασφάλειας προκειμένου να μην υποβάλλεται μία προσφυγή πολλές φορές, ή να μην επανυποβάλλεται προσφυγή που έχει απορριφθεί ή ερωτήματα για παράδειγμα γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή ή γιατί δεν έχει εξεταστεί ακόμα.

Και αυτό θα συμβεί καθώς με τη νέα διαδικασία πολλοί θα είναι οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν προσφυγές ακόμα και γιατί αυξήθηκε ο φόρος τους. Αυτές τις προσφυγές θα επιχειρήσει να αποτρέψει το σύστημα με στόχο να φθάνουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οι περιπτώσεις που πραγματικά πρέπει να εξεταστούν. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των προσφυγών αναμένεται να διπλασιαστεί.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική ενδικοφανή προσφυγή θα εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρώνουν τα πεδία που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ενδικοφανούς προσφυγής. Συγκεκριμένα η προσφυγή πρέπει να αναφέρει:
– τα ακριβή στοιχεία του υποχρέου,
– την προσβαλλόμενη πράξη,
– τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,
– τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου.

Ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλλει και ηλεκτρονικά αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και μόνο εφόσον το αίτημα υποβάλλεται και οριστικοποιείται την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.

Σημειώνεται ότι από το 2018 δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και παρακολούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ έχουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις ΔΟΥ: α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) Χολαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Βέβαια, και αυτές από τον Δεκέμβριο θα ενταθούν στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που θα ενεργοποιήσει προσεχώς η ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ότι έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου αναστέλλεται η προθεσμία των 120 ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 75.000 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει (από το 2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) μη αποδεχόμενοι της αποφάσεις των εφοριών αλλά και του ελεγκτικού μηχανισμού. Υπό κανονικές συνθήκες οι περισσότερες υποθέσεις από αυτές θα κατέληγαν στα διοικητικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις 75.622 υποθέσεις που εξετάστηκαν την περίοδο 2013-2022 (έως και τον Ιούλιο), οι 28.665 έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Η εξέλιξη αυτή έχει προφανώς μειώσει τον αριθμό των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που πριν την τρόικα ξεπερνούσαν τις 100.000 ενώ σήμερα ανέρχονται σε περίπου 20.000.

Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια είναι απαράδεκτη. Αντιθέτως, υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει από 22.12.2016 στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου.

Ειδικότερα, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η απευθείας άσκηση δικαστικής προσφυγής στις περιπτώσεις των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή:
α) ως προς τα μέτρα διασφάλισης και
β) ως προς την άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ή βεβαιώσεως ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου απευθείας ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Προσοχή: Όσες προσφυγές απορριφθούν από τη ΔΕΔ μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η προσφυγή κατατίθεται από τον υπόχρεο στη γραμματεία της έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, εντός 30 ημερών από τη συντέλεση της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης (εφόσον η απόφαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημέρα αποστολής).

 

Πηγή: www.capital.gr

Προηγούμενο άρθροΚομισιόν: Σχέδιο για τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων – Πώς θα μειωθεί η εξάρτηση
Επόμενο άρθροΤο γλυπτό «Θαλασσινός Ορίζοντας» στη Θεσσαλονίκη