Συνολικά 27 σχολικές καθαρίστριες με πλήρη και μερική απασχόληση θα προσλάβει ο Δήμος Αλμυρού για το σχολικό έτος 2024-2025, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δημ. Εσερίδης αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2024-2025 για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Διυκρινίζεται ότι παρέχεται η ευχέρεια στου Δήμους, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης, υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά η δαπάνη που προκαλείται λόγω της αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους των Δήμων.

Για το δήμο Αλμυρού ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης είναι 103 ώρες και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων 34 άτομα.
Η τυχόν επιπλέον δαπάνη που θα προκύψει από τη διαφορά της χρηματοδότησης θα πρέπει να καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην καθαριότητα των σχολείων.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλμυρού, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη 16 ατόμων του Κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / Ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων πλήρους απασχόλησης και 11 ατόμων του Κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / Ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δεκάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αυξημένων εποχικών αναγκών, καθώς και της έλλειψης τακτικού προσωπικού.

Να αναφερθεί ότι Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμυρού προβλέπονται 58 θέσεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, ενώ η δαπάνη για την κάλυψη των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών του προαναφερόμενου προσωπικού θα καλυφτεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2024 και αντίστοιχων πιστώσεων που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2025.

Προηγούμενο άρθροΖάκυνθος: Από μπαλκόνια έπεσαν δύο Βρετανοί – Ο ένας νεκρός, ο άλλος πολυτραυματίας
Επόμενο άρθροΚασσελάκης: Σύγκρουση με τα συμφέροντα, θα το φτάσουμε ως το τέλος- Σκληρό ροκ για Attica Bank