Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υποστήριξη 550 απολυθέντων εργαζομένων στον τομέα των ΜΜΕ στην Αττική (Ελλάδα). Τα κονδύλια θα βοηθήσουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας.

 

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα ήταν η χώρα που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε πριν από δέκα χρόνια, ενώ μόλις πρόσφατα βγήκε από το πρόγραμμα στήριξης. Αλλά, όπως έχουμε πει επανειλημμένα: η στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα δεν σταματά και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό. Ένα από τα μέσα αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο, χάρη στη σημερινή απόφαση, θα συμβάλει στην προετοιμασία περισσότερων από 500 πρώην εργαζομένων στον ελληνικό τομέα των ΜΜΕ για την ανεύρεση νέων θέσεων εργασίας»

 

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για στήριξη από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από την απόλυση 550 εργαζομένων σε τρεις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Αυτές οι απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την ελληνική οικονομία και έχει προκαλέσει μείωση των εσόδων από τη διαφήμιση και τις πωλήσεις.

 

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους επαγγελματική καθοδήγηση, κατάρτιση, εκ νέου κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, παροχή συγκεκριμένων συμβουλών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα. Όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου ανέρχεται σε 3,8 εκατομμύρια ευρώ,από τα οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα συνεισφέρει 2,3 εκατομμύρια ευρώ (60 %). Η πρόταση έχει πλέον διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΒοηθάμε την Ελλάδα με το προσφυγικό αλλά…
Επόμενο άρθροΈχουμε σχέδιο για τη χώρα