Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά κρίνονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας της Nestlé με την Tesco, η οποία αφορά την εισαγωγή της πλατφόρμας συλλογής και διαχείρισης καταναλωτικών στοιχείων dunnhumby στις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Nestlé στα καταστήματα της αλυσίδας.

 

Η dunnhumby συλλέγει στοιχεία για την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών της Tesco μέσω των καρτών πιστότητας και στη συνέχεια τα προωθεί στη Nestlé, η οποία τα χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει στοχευμένες προωθήσεις. Η πιο πρόσφατη ενέργεια της Nestlé έφτασε σε 5,8 εκατ. πελάτεςτ ης αλυσίδας και ενίσχυσε τις πωλήσεις των προϊόντων της κατά 11%.

 

 

 

ΠΗΓΗ