Το Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 1.197 οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

 

Αύξηση σημείωσε η δραστηριότητα στην οικοδομικές επιχειρήσεις καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 9%. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 1.197 οικοδομικές άδειες.

 

Ειδικότερα:

– Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.197 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 263,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.113,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 6,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,3% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

 

-Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθαν σε 1.186 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 262,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.104,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,2% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

 

– Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 8,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, είναι 0,8%.

 

– Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Σεπτέμβριο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.794 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.243,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.225,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2016 – Σεπτεμβρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,6% στην επιφάνεια και κατά 21,3% στον όγκο.

 

– Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2017 – Σεπτεμβρίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 18,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2016 – Σεπτεμβρίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%.

 

– Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,9% στην επιφάνεια και κατά 17,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017

ΠΗΓΗ