Με «καρφιά» η απάντηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), που έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμά της για την εκπαίδευση των σταθμαρχών, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Ο ΟΣΕ υποστηρίζει ότι η ΡΑΣ γνώριζε και είχε εγκρίνει την εκπαιδευτική διαδικασία για τους σταθμάρχες.

«Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, εν μέσω μιας πολύ δύσκολης και οδυνηρής συγκυρίας για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό σιδηρόδρομο, επίσημοι φορείς να εκφράζουν απόψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς ενδελεχή διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναφερομένων σε αυτές, ειδικά όταν έχουν υπάρξει κοινωνοί σε αυτά επί των οποίων αποφαίνονται» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ( ΟΣΕ) στην ανακοίνωσή του τονίζει:

– Με το από 28.7.2022 έγγραφο περί «Βασικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας», το οποίο κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στη ΡΑΣ, εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού, η υλοποίηση της Βασικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Κυκλοφορίας Σταθμαρχών. Στο ανωτέρω έγγραφο περιγράφεται η διαδικασία και το αντικείμενο εκπαίδευσης, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τον Οδηγό Σπουδών που η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή ενέκρινε με την από 29.7.2021 απόφασή της.

– Σε αυτή δε την εγκύκλιο αναφέρεται ρητώς ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η εκπαίδευση. Επιπλέον με το από 9.3.2023 έγγραφο ο Οργανισμός ενημέρωσε αναλυτικά τη Ρυθμιστική Αρχή για τον τρόπο υλοποίησης του Β κύκλου, προσκομίζοντας:

Α) Τα φύλλα παρουσίας – πρακτικής μαθητείας ανά μήνα από όλες τις Επιθεωρήσεις του Οργανισμού (Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα, Λιανοκλάδι, Θεσσαλονίκη) στις οποίες βρέθηκαν οι υπό εκπαίδευση σταθμάρχες με αναφορά ανά θεματική ενότητα στους εκπαιδευτές ανά Επιθεώρηση.

Β) Τη διδακτέα ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης η οποία έχει διαχωριστεί σε δύο κύκλους, ώστε να συμβαδίζει με το στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να λειτουργεί συν επικουρικά και βοηθητικά με την πρακτική μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες.

Ουδέποτε ζητήθηκαν (ούτε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ούτε με το από 9.3.2023 έγγραφο της Αρχής που αφορούσε στη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023), βεβαιώσεις περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιστοποιούνται με εσωτερική αλληλογραφία των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων του Οργανισμού και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα εφόσον ζητηθούν. Επομένως ήταν στη διάθεση και της ΡΑΣ, η οποία έχει την αρμοδιότητα ελέγχου σε ζητήματα ασφάλειας.

Ο Οργανισμός λειτουργώντας απολύτως μέσα στα θεσμοθετημένα πλαίσια και αντιλαμβανόμενος την ευαισθησία του θέματος απέναντι και στην κοινή γνώμη, θα απαντήσει με απόλυτη ακρίβεια, λεπτομέρεια και τεκμηρίωση σε όλα όσα η Αρχή αναφέρει (βασιζόμενη καταρχάς σε «ισχυρές ενδείξεις»).

Έως τότε καλό είναι να εκφράζονται δημοσίως μόνο οριστικά και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Είναι ώρες ευθύνης για όλους και όχι ώρες διάχυσης ευθυνών.

Το πόρισμα της ΡΑΣ – Ανεπαρκής και ελλιπής η εκπαίδευση του μοιραίου σταθμάρχη

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΡΑΣ, ο μοιραίος σταθμάρχης της 28ης Φεβρουαρίου δεν είχε εκπαιδευτεί σωστά. Η ΡΑΣ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του ΟΣΕ ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρά στη λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων λόγω μη επαρκούς εκπαίδευσης προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων.

Αναφορικά με τον σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά η ΡΑΣ αναφέρει: «Δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον  Οδηγό Σπουδών».

Για τις ευθύνες του ΟΣΕ η Αρχή τονίζει μεταξύ άλλων: «Δεν εξασφάλισε, ως όφειλε, πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού και των συστημάτων, τα οποία διασφαλίζουν, ότι διατηρείται η επάρκεια προσόντων του προσωπικού και εκτελούνται αναλόγως τα σχετικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων σχετικά με την καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση»

Και: «H κατάρτιση που παρασχέθηκε από τον ΟΣΕ στο συγκεκριμένο  ελεγχόμενο θεωρητικό και πρακτικό κύκλο εκπαίδευσης και αφορά σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας (σταθμάρχες) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής».

Η ΡΑΣ τινάζει στον αέρα την επανεκκίνηση των τρένων

Το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, απειλεί να τινάξει στον αέρα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για επανεκκίνηση των τρένων και μάλιστα από την ερχόμενη Τετάρτη 22 Μαρτίου.

Επί της ουσίας ο ΟΣΕ υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με τις εντολές της ΡΑΣ και να βγάλει εκτός των βαρδιών όσους σταθμάρχες είναι με Δελτίο, οι οποίοι πάντως καλύπτουν θέσεις σταθμαρχών.

Το ερώτημα είναι με ποιους θα αντικατασταθούν οι συγκεκριμένοι σταθμάρχες;

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16 Φεβρουαρίου αποφάσισε ο ΟΣΕ να προχωρήσει στην πρόσληψη 73 σταθμαρχών με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για έξι μήνες.

Η ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια έγινε στις 2 Μαρτίου, λίγα 24ωρα δηλαδή πριν από την τραγωδία στα Τέμπη. Το έγγραφο ανέφερε:

Η απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ προβλέπει:

1) «την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών της ειδικότητας του Σταθμάρχη, σε εξωτερικούς συνεργάτες (73) άτομα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (ήτοι από 01.04.2023 μέχρι και 30.09.2023), οι οποίοι θα απασχοληθούν σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού»,

2) «το κόστος απασχόλησής τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (783.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 970.920,00 ευρώ».

Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, εφόσον δεν είναι ήδη σταθμάρχες δεν μπορούν να στελεχώσουν στην παρούσα φάση τον Οργανισμό. Θα χρειαστεί να περάσουν από εκπαίδευση, κάτι που σημαίνει ότι από το φθινόπωρο και αν θα μπορέσουν να εκτελέσουν χρέη σταθμάρχη. Όμως, η απόφαση αυτή δείχνει ότι στον σιδηρόδρομο αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη έλλειψη σταθμαρχών κι επιχειρείται να καλυφθεί με εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η πρόσληψη των 73 γίνεται από την 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα είναι πρώην σταθμάρχες που καλούνται να δουλέψουν με μπλοκάκι.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΙαπωνία: Τα συνδικάτα εξασφάλισαν μισθολογικές αυξήσεις-ρεκόρ 30 χρόνων
Επόμενο άρθροΤέμπη: Μήνυση τραυματία καταλογίζει ποινικές ευθύνες στο υπουργείο Μεταφορών