Τη μεγάλη πιθανότητα ερημοποίησης της Θεσσαλίας λόγω της τεράστιας έλλειψης υδάτινων πόρων, οι οποίοι κατασπαταλώνται χωρίς έλεγχο και της ανυπαρξίας συνολικής εθνικής και περιφερειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση του επιτακτικού αυτού προβλήματος, τόνισαν όλοι οι επιστήμονες οι οποίοι συμμετείχαν στην τελική ημερίδα ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων” , που διοργανώθηκε την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου- Κτίριο Π.Ε. Μαγνησίας, με φυσική παρουσία, ενώ πολλοί είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης της εκδήλωσης μέσω internet.

Η εκδήλωση αφορούσε όλους τους τοπικούς φορείς και πολίτες της περιοχής Μαγνησίας και Λάρισας, τους πολιτικούς καθώς και επιστήμονες, καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, στελέχη της αυτοδιοίκησης και γενικά, επιστήμονες οποιασδήποτε ειδικότητας των οποίων το επιστημονικό / επαγγελματικό έργο σχετίζεται με τη θεματολογία του Έργου.

Η τελική ημερίδα είχε ως στόχο τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου «Κάρλα- Κλίμα, Γη, ύδωρ» και να ευαισθητοποιήσει όλους στο τεράστιο θέμα της έλλειψης υδάτινων πόρων.

Η Θεσσαλία εκπέμπει SOS για τον κίνδυνο ερημοποίησής της

Πέρα από τις δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Έργου και παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τους Φορείς που τις υλοποίησαν (ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια»-Εκπρόσωπος κ Βαγγέλης Θέος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας–Επίκ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Παπαναστασίου και Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου-Πρόεδρος κ. Ελένη Παπαδημητροπούλου), είχε προσκληθεί ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Φάνης Γέμτος, ο οποίος ανέλυσε το θέμα: “Η έλλειψη υδατικών πόρων στην Θεσσαλία και οι πολιτικές αντιμετώπισής της”.

Ο κ. Γέμτος, που διαθέτει τεράστια εμπειρία τα τελευταία 50 χρόνια, άσκησε αυστηρότατη κριτική, μέσα από βαθειά επιστημονικά κριτήρια και όχι μόνο ανέλυσε τη σημερινή κατάσταση και τους λόγους που φτάσαμε σε αυτή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και παρουσίασε την επιστημονική προσέγγιση του θέματος για τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων πολιτικών, από αυτούς που έχουν την ευθύνη, όπως είναι η Πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, για να μετατραπεί η Θεσσαλία σε έναν παραγωγικό μηχανισμό για όλη τη χώρα, γεγονός που μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν επιτυγχάνεται.

Ο κ. Θεοφ. Γέμτος τόνισε ότι: «H μέχρι σήμερα ανυπαρξία κυβερνητικής και περιφερειακής πολιτικής στη διαχείριση των υδάτων, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στα υδατικά αποθέματα της Θεσσαλίας, με κίνδυνο , αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα π.χ. Αχελώος, έλεγχος γεωτρήσεων, τροφοδοσία του ταμιευτήρα της Κάρλας, κατασκευή έργων υποδομής κ.ά., να υπάρξει ερημοποίηση του παραγωγικού ιστού της Θεσσαλίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Για τον λόγο αυτό η Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρά ερωτήματα σε ότι αφορά τις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους, να αναπτύξουν και να προχωρήσουν στην εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων».

Οι τοπικές κοινωνίες απαιτούν άμεση επίλυση του θέματος των νερών

Για την λίμνη Κάρλα απαιτείται άμεσα σχέδιο για τη σωστή, πολύπλευρη και αειφορική διαχείριση των υδάτων, αλλά και της παρακάρλιας ζώνης γενικότερα, με κύριο στόχο την αξιοποίηση των καλλιεργούμενων εδαφών και την επιλογή των χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως είναι η έλλειψη νερού και η μη καλή στεγανότητα της λίμνης.

Για τον λόγο αυτό η λίμνη Κάρλα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα, όπου υλοποιούνται μελέτες πεδίου στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην προστασία της, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και να μετατραπεί σε ένα παραγωγικό μοντέλο, όπου θα αναπτύσσονται η γεωργία και κτηνοτροφία, σε πλήρη αρμονία με το μοναδικό αυτό οικοσύστημα και για άλλες περιοχές σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Ένα έργο χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και τη Θεσσαλία

Η Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Δράσης11 του Έργου “ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ.-Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων”, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιήθηκε στην περιοχή μας, από τους εταίρους του Έργου «Δράση και Ενέργεια»-ΚοινΣΕπ ( συντονιστής του έργου), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου.
Ο εκπρόσωπος της ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια» και project Manager του Έργου , περιβαλλοντολόγος κ. Βαγγέλης Θέος, τόνισε: «Για μια ακόμα φορά οι τρεις (3) Φορείς που υλοποιούν το σημαντικό αυτό έργο, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία και στη λίμνη Κάρλα, αναδεικνύοντας παράλληλα την λίμνη ως ένα τεράστιο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο, που πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους, να πληρωθεί η λίμνη με πολύ και καθαρό νερό, να αναπτυχθούν δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, να αρδεύονται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα της Θεσσαλικής γης με κατάλληλο νερό, να αναπτυχθούν νέες καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό σκέπη( θερμοκήπια- παράδειγμα Ισραήλ, Τουρκίας και Ισπανίας) και να αποτελέσει έναν σημαντικό αναπτυξιακό παραγωγικό μηχανισμό πολλών και ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, που θα αυξήσει το εισόδημα των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της χώρας. Αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκ μέρους του Πράσινου Ταμείου συμμετείχε η Δρ Σπυριδούλα Ντεμίρη, τον απολογισμό και αξιολόγηση του Έργου έκανε ο Σύμβουλος Ανάπτυξης MSc κ. Κωνσταντίνος Μοράρος, ενώ την ημερίδα συντόνισε ο Πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία» κ. Κώστας Σκριάπας.

Στη ημερίδα παραβρέθηκαν η τ. Υφυπουργός και υποψήφια Βουλευτής στην ΠΕ Μαγνησίας κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη , ο εκπρόσωπος του «Συνεργασία ΜΑΖΙ» κ. Παντελής Μαστρογιάννης, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας της παρακάρλιας περιοχής, πολίτες, αγρότες ,φοιτητές και πολλοί εκπρόσωποι εθελοντικών Οργανώσεων .
Στο χώρο υπήρχε Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Κάρλα – Κλίμα, γη,Ύδωρ – Δράσεις ευαισθητοποίησης & εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή».

 

Προηγούμενο άρθροΣτο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Κ. Αγοραστός
Επόμενο άρθροΔήμος Βόλου: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το γλέντι της Πρωτομαγιάς (εικόνες)