Mε την ειδική σύμβουλο του Προέδρου Biden και Σύμβουλο του Υπουργείου
Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των ατόμων με
αναπηρία, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Harvard, κ. Sara Minkara, συναντήθηκε η
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ.
Μακρή, σήμερα, Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, στο Φόρουμ των Δελφών. Η κ. Minkara,
η οποία ζήτησε η ίδια να συναντήσει, προσωπικά, την Υφυπουργό Παιδείας, είχε
εκτενή και αναλυτική συνεργασία με την κ. Μακρή τόσο για τα ζητήματα της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα όσο και για τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται από τα δύο κράτη προκειμένου να ενδυναμωθούν οι άρρηκτοι
δεσμοί τους, ιδιαίτερα, μετά τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα του Στρατηγικού
Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η συζήτηση των Μακρή και Minkara αφορούσε, πρωτίστως, τις ενέργειες και
πρωτοβουλίες της ελληνικής πολιτείας για την συμμετοχική και συμπεριληπτική
εκπαίδευση καθώς και για την προώθηση της πλήρους ένταξης μαθητριών και
μαθητών με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η χώρα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει σημειώσει εξαιρετικά
σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε μια χωρίς
αποκλεισμούς, ποιοτική εκπαίδευση, υλοποιώντας, ευλαβικά και με ευαισθησία,
την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την Ατζέντα για την Παγκόσμια
Εκπαίδευση 2030 της UNESCO.

Ειδικότερα, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια, μεταξύ άλλων
και για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παρουσίασε, συνοπτικά, στην κ. Minkara,
σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων, που η ελληνική πολιτεία έχει, το τελευταίο
διάστημα, υλοποιήσει, με εμβληματική εκείνη της εκπόνησης του Στρατηγικού
Σχεδίου Δράσης για την Ίση Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πρωτοποριακή,
έχει ως κύριους επιχειρησιακούς στόχους την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, τη διάθεση επαρκών ανθρώπινων και υλικών πόρων, τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής και μαθησιακής προσβασιμότητας, την ενίσχυση της προσχολικής
παρέμβασης & της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την ισότιμη πρόσβαση και
μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία στη Δια Βίου Μάθηση και στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για μαθητές
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες-μετανάστες ή Ρομά με
αναπηρία). Ακόμη, η κ. Μακρή περιέγραψε τους κοινούς στόχους του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και του ΥΠΑΙΘ, που αφορούν στη βελτίωση της

ποιότητας της εκπαίδευσης, την συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων και
μεταναστών στο σχολείο, την συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρία ή/ και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο, την συμπερίληψη παιδιών Ρομά στο σχολείο
και την προώθηση της εκπαίδευσης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Επίσης, μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στους ισχυρούς δεσμούς των
δύο χωρών, και ιδιαίτερα στις νέες ευκαιρίες που απορρέουν μετά την Σύνοδο
Φάρος (Στρατηγικός Διάλογος) για τη διευκόλυνση των πανεπιστημιακών και
ερευνητικών ανταλλαγών, της ελληνικής προσπάθειας για διεθνοποίηση των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μέσω συνεργασιών με εμβληματικά αμερικανικά
ιδρύματα καθώς και της προώθησης θεμάτων, διαφορετικότητας, ισότητας,
προσβασιμότητας και συμπεριληπτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει, ήδη,
ικανοποιηθεί από την ελληνική πλευρά τόσο η αύξηση της ετήσιας συνδρομής
ύψους 100.000€ προς το Ίδρυμα Fulbright καθώς και η διενέργεια Συνεδρίου με
θέμα: «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και Ειδικές Ανάγκες», στις 15-03-2023, στην
Αθήνα, μετά από συνεργασία του ΥΠΑΙΘ με την Αμερικανή Πρεσβεία και το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο συγκεκριμένο
συνέδριο, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν,
μεταξύ άλλων, απόψεις ως προς τα εξατομικευμένα προγράμματα, την αντίστροφη
συμπερίληψη, την διαχείριση άγχους των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την
δημιουργία επιστημονικών υποστηρικτικών ομάδων, τα προγράμματα πρώιμης
ένταξης καθώς και την ανάπτυξη οργανωτικών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς.
Η κα Minkara άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την υλοποίηση του προγράμματος
της ελληνικής Κυβέρνησης για τον ευαίσθητο τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία και ενημερώθηκε για τους στόχους που έχουν, ήδη, επιτευχθεί στην
Παιδεία με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, τις προσλήψεις ειδικών
εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην ειδική και γενική
εκπαίδευση, το ευρύ φάσμα προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τα 166
νέα αναλυτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης τα οποία θα συνοδεύονται από
οδηγούς συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, την Ανάπτυξη Σχεδίου Προσβασιμότητας,
τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία για τα ειδικά σχολεία, τις τάξεις ένταξης,
το Σχέδιο Δράσης για την πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση στην υποχρεωτική
προσχολική εκπαίδευση καθώς και την ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου νομοθετικού
πλαισίου ικανού να προάγει τον στόχο χωρίς αποκλεισμούς στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Οι κυρίες Μακρή και Minkara ισχυροποίησαν, περαιτέρω, την στενή και αμοιβαία
συνεργασία των δύο χωρών με την συνέχιση του από κοινού σχεδιασμού και
πραγματοποίησης προγραμμάτων με κύριο άξονα την συμπεριληπτική εκπαίδευση,
ενώ επανέλαβαν την διμερή πρωταρχική προτεραιότητα της προώθησης της
διαφορετικότητας, της ισότητας, της ένταξης και της προσβασιμότητας.

Προηγούμενο άρθροΑθ. Λιούπης: «Πάνω από 40εκ. ευρώ στη Σκόπελο»
Επόμενο άρθροTo πρόγραμμα του υποψήφιου βουλευτή του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη Κρίτωνα Αρσένη για τον Βόλο