Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργο για την αποκατάσταση
αναχωμάτων στα ποτάμια Καλέτζη και Ιταλικό σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει:
 Αποκατάσταση τμήματος αναχώματος συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός) κατά μήκος
του δεξιού αντιπλημμυρικού αναχώματος (ανατολικού) του συλλεκτήρα
Ιταλικού από την γέφυρα της οδού Παλαμά – Κοσκινά.
 Αποκατάσταση σωληνωτού αγωγού κατά μήκος του αναχώματος συλλεκτήρα
2Τ (Ιταλικός) από την γέφυρα της οδού Παλαμά – Κοσκινά και βορειότερα.
 Αποκατάσταση προσβασιμότητας κατά μήκος του αναχώματος συλλεκτήρα
2Τ (Ιταλικός) και διάστρωσή του με αμμοχαλικώδη υλικά
 Αποκατάσταση τμήματος αναχώματος συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός)
 Κατασκευή στρωμνών πυθμένα ποταμού Καλέντζη ανάντη θυροφράγματος
Κοσκινά έμπροσθεν της βάσης των θυρών του θυροφράγματος και εντός της
κοίτης του ποταμού ώστε να καταστεί εφικτός ο καθαρισμός του όταν
απαιτείται.
 Αποκατάσταση αριστερού αναχώματος (δυτικού) π. Καλέντζη στα ανατολικά
του οικισμού του Κοσκινά
 Σημειακές αποκαταστάσεις σε τέσσερις θέσεις των παρακάτω αναχωμάτων με
καθαίρεση του συνόλου του αναχώματος στο πληγέν τμήμα και κατασκευή
του εκ νέου:
 αριστερό ανάχωμα (δυτικό) συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός)
 δεξί ανάχωμα (ανατολικό) συλλεκτήρα 2Τ (Ιταλικός)
 Αποκατάσταση αναχώματος ποταμού Καλέντζη από θέση «υδροληψία
Παλαμά» προς ανατολικά και τάφρου 2Τ (Ιταλικού)
 Αποκατάσταση δεξιού τμήματος αναχώματος ποταμού Καλέντζη
(ανατολικού) από γέφυρα Κοσκινά προς Ψαθοχώρι

Προηγούμενο άρθροΑνοιχτή εκδήλωση από τον Χρ.Τριαντόπουλο στον Αλμυρό την Πέμπτη 1 η Ιουνίου
Επόμενο άρθροΈκτακτη διακοπή νερού