Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν πρόσκλησης της CPMR (Επιτροπή Παράκτιων Περιφερειών), συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Workshop ευρωπαϊκού έργου με θέμα: «Η ανάγκη για διαπεριφερειακές Κοινότητες Πρακτικής στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τέλη Οκτωβρίου.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της συμμετοχής των Περιφερειών, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Με βάση μια γενική ανάλυση, συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια εις βάθος μελέτη 8 μελετών περίπτωσης σε 5 χώρες (Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), αναμένεται ότι αυτό το έργο θα ενισχύσει την υιοθέτηση σε περιφερειακό επίπεδο για την περαιτέρω προώθησης του ΘΧΣ, βελτιώνοντας τη συμβολή του στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την αλληλεπίδραση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Οι προτάσεις θα ωφελήσουν τις διαδικασίες ΘΧΣ και τον συντονισμό των δημόσιων πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το workshop πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας «Κοινότητας Πρακτικής» (CoPs) στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Πιο αναλυτικά, συζητήθηκε η ανάγκη για διαπεριφερειακές Κοινότητες Πρακτικής στο ΘΧΣ με έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών. Δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί η πολυπλοκότητα της διακυβέρνησης ΘΧΣ και η ανάγκη για περισσότερες συμμετοχικές διαδικασίες στο ΘΧΣ και τι μπορούν να κάνουν οι περιφέρειες ως μέρος μιας Κοινότητας Πρακτικής προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο τους στον εθνικό ΘΧΣ.

Ζώνη καινοτομίας και καταδυτικό πάρκο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε σχετικώς: «Είναι εξαιρετικές τέτοιες είδους πρωτοβουλίες και ως Περιφέρεια εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, έχουμε ως προτεραιότητα την εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση μιας ζώνης καινοτομίας και ενός καταδυτικού πάρκου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών».

Ο Δρ. Σταύρος Τσέτσης υπογράμμισε τη σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για την ΠΔΕ δεδομένου του θαλάσσιου μετώπου της. Η ΠΔΕ θα συμβάλλει για τη διαμόρφωση μια εθνικής-περιφερειακής και ευρωπαϊκής πολιτικής, μιας στρατηγικής  για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με προτάσεις, υπομνήματα και σχέδια. Τόνισε παράλληλα τη στενή σχέση θαλάσσιου και φυσικού-εδαφικού-χωροταξικού-περιβαλλοντικού προγραμματισμού, τον οποίο η ΠΔΕ για τη νέα περίοδο προτάσσει ως κύρια της προτεραιότητά της.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΝτάνι ντε Βίντο για Σβαρτσενέγκερ: Έπρεπε να είχαμε γυρίσει το Twins 2 και όχι να γίνει κυβερνήτης της Καλιφόρνια
Επόμενο άρθροΠαρανοϊκός άντρας έδεσε στο αγροτικό του σκύλους και τους έσερνε