Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περίπτωση που θέλουν να κάνουν μια ανακαίνιση ή μικροεπισκευή στο ακίνητό τους.Γιατί;

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πριν προβούν σε οπιαδήποτε εργασία να απευθυνθούν σε μηχανικό, ώστε να είναι σίγουροι πως οι εργασίες που θα γίνουν είναι καθ’ όλα νόμιμες.

Διότι με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, κάθε αυθαιρεσία τους, εκτός από τα βαριά πρόστιμα που επισύρει, μπορεί να τους μπλοκάρει και τη μεταβίβαση του ακινήτου τους.

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει πριν προβούν σε οποιαδήποτε εργασία να απευθυνθούν σε μηχανικό, ώστε να είναι σίγουροι πως οι εργασίες που θα γίνουν είναι καθ’ όλα νόμιμες.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως επειδή στις προστατευόμενες περιοχές και τους παραδοσιακούς οικισμούς (Κυκλάδες, Πήλιο κ.α.) και στους ιστορικούς τόπους ισχύουν Ειδικά Πολεοδομικά Διατάγματα απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από την εκτέλεση εργασιών.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν πάνε να κάνουν επεμβάσεις στα κτίριά τους ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την Πολεοδομία.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη επιτρέπεται μετά από έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Πού απαιτείται βεβαίωση μηχανικού

Για ποιες εργασίες δεν απαιτείται άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού.

 1.  Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
 2.  Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
 3. Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 4.  Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
 5.  Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτωνκαι υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
 6.  Συντήρηση και επισκευή στεγώνή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 7.  Μικρές διαμορφώσεις του εδάφουςμέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
 8. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση.
 9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 10.  Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτωνή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
 11.  Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες, αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρα καταλύματα ζώων επιφάνειας έως 3 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 12.  Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιώνμε τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων.
 13.  Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
 14.  Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 15.  Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
 16.  Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.
 17. Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
 18. Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδουστα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως 2,50 μ., πλάτους έως 2,50 μ. βάθους έως ένα 1 μέτρο.
 19.  Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος.
 20. Φωτοβολταϊκά συστήματαπάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100 kW.
 21. Κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 22. Κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Τι ισχύει για την ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού

Πριν από την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο κ.ά.);

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές

Στην περίπτωση αυτή, όπως εξηγεί η Γραμματή Μπακλατσή, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση φακέλου με τις προαναφερόμενες εγκρίσεις.

Διευκρινίζεται πως τη διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψης των εν λόγω εγκρίσεων καθώς και τυχόν μελέτες που απαιτείται να συνταχθούν αναλαμβάνει ο μηχανικός.

Οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν κατά περίπτωση είναι κυρίως: το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η Αρχαιολογία και το Δασαρχείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου για τις εξής περιπτώσεις:

 1.  Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια, οικόπεδα ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 2.  Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ωςδιατηρητέωνμε απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα.
 3. Για εργασίες που διαφοροποιούν το κτίριο από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογίαπου επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή, προστατευόμενη ή μη.
 4. Για κάθε οικοδομική εργασία σε απόσταση μικρότερη τωνεκατό μέτρων από τη γραμμή παραλίας ή με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες(Βασικό – Δευτερεύον – Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).
 5.  Για όλες τιςνησιωτικές περιοχέςαρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σημειώνεται πως τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία σε ακίνητα, κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Εκδοση άδειας μικρής κλίμακας

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως όλες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μη θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μη δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητά του.

Υπενθυμίζεται πως απαιτείται η έκδοση Αδειας Μικρής Κλίμακας για τις εξής περιπτώσεις:

 1.  Οταν κάνουμε εσωτερική ανακαίνιση ή εσωτερικές επισκευές ή διασκευές.
 2. Για τους εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, που κάνουμε με χρήση ικριωμάτων.
 3. Οταν κάνουμε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτωνκαι υαλοπινάκων σεδιαφορετικά ανοίγματα.
 4.  Για τη συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων με χρήση ικριωμάτων.
 5.  Για τις διαμορφώσεις του εδάφουςπάνω από το ένα μέτρο από το φυσικό έδαφος απαιτείται άδεια.
 6.  Για την τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτωνή τοποθέτηση ή αντικατάσταση καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, με τη χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
 7. Για την κατασκευή πέργκολας επιφανείας πάνω από πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, καθώς και σε δώματα και εξώστες ανεξαρτήτως εμβαδού.

Premium έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΚράτος Δικαίου: Τα 28 τα σημεία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαλεί την Ελλάδα
Επόμενο άρθροΣεισμός ταρακούνησε την Κρήτη | in.gr