Για δεύτερη χρονιά συνεχίστηκε το ταξίδι ενημέρωσης, επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των μαθητών/τριών του Επαγγελματικού Λυκείου Αγριάς σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Tipping Point και την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ενισχύσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σχετικά με τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να τους/ τις προετοιμάσει για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα περιελάμβανε δύο ενότητες: Στην 1η ενότητα με θέμα:  «Γνωριμία με επαγγέλματα/ ειδικότητες», οι μαθητές/-τριες εξερεύνησαν ειδικότητες του ενδιαφέροντός τους μέσα από πραγματικά και καθημερινά παραδείγματα επαγγελματιών (μεντόρων) και απέκτησαν βαθύτερη κατανόηση για αυτές, μαθαίνοντας πώς λειτουργούν στην πράξη. Επιπλέον, ανέπτυξαν χρήσιμες δεξιότητες για το μέλλον τους, όπως η επικοινωνία, η ανταλλαγή ιδεών, η ικανότητα να θέτουν ερωτήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση τους για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Στην 2η ενότητα με θέμα:  «Προετοιμασία για την αγορά εργασίας», οι μαθητές/τριες συνδέθηκαν με επαγγελματίες (μέντορες) διαφορετικών ειδικοτήτων, έλαβαν μέρος σε workshop, υλοποίησαν δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και επαγγελματική συνέντευξη) προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έλαβαν από τους επαγγελματίες και εξοικειώθηκαν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διαδικασία ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων.

Οφέλη υπήρξαν επίσης για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, καθώς ενίσχυσαν τον επαγγελματικό τους ρόλο,  ενημερώθηκαν για τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιμορφώθηκαν ως προς την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων μέσω των στοχευμένων ερωτημάτων.

Με τη συμμετοχή μας στη δράση, το ΕΠΑΛ Αγριάς έγινε μέλος ενός δικτύου, που προωθεί την καινοτομία και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν σημαντικές οριζόντιες δεξιότητες ενισχύοντας την προσπάθεια τους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές τους.

Προηγούμενο άρθροΞενοδοχεία: Στο κατώφλι των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Επόμενο άρθροΧαϊδάρι: Χάος στο σημείο όπου ανετράπη η μπετονιέρα – Δείτε εικόνες