Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και δη η Γενική
Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχει
διαμορφώσει ένα πλαίσιο στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας επί της
υλοποίησης των σχημάτων στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν
πληγεί από φυσικές καταστροφές με όλους τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, το οποίο και συνεχίζεται με
αμείωτους ρυθμούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά και η χρηματοδότηση προς το Δήμο Βόλου, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το δημόσιο λογιστικό για τη χρηστή
διαχείριση των δημοσίων πόρων. Σε συνέχεια της αποστολής των σχετικών
στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2024 νέα
Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
Ρ8Ζ746ΝΠΙΘ-ΑΒΜ) για την επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου Βόλου με
587.808,50 ευρώ για την υλοποίηση του σχήματος της ενίσχυσης για την κάλυψη
των ζημιών στην οικοσκευή των κατοικιών από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο
του ‘Elias’. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), πρόκειται για το τελευταίο αίτημα – μέχρι τώρα – από το
Δήμο Βόλου το οποίο εστάλη στην υπηρεσία στις 16 Μαΐου 2024 (με αρ. πρωτ.
38088) και για το οποίο οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου ενημερώθηκαν στις 17
Μαΐου 2024 τηλεφωνικά και με σχετικό έγγραφο (με αρ. πρωτ. 38335) ώστε να
γίνουν κάποιες διορθώσεις στα έγγραφα που υποβλήθηκαν. Το τελικό έγγραφο από
τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου εστάλη στη ΓΔΑΕΦΚ στις 20 Μαΐου 2024 (αρ. πρωτ.
38865), στο πλαίσιο της στενότατης και γόνιμης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί
μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Έτσι, εντός δύο ημερών από τη στιγμή που η ΓΔΑΕΦΚ
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έλαβε το τελικό
αρχείο από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου εκδόθηκε η σχετική απόφαση του
Υφυπουργού και έχει καταβληθεί το εν λόγω ποσό στο δήμο, το οποίο και αφορά
311 περιπτώσεις νοικοκυριών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η Απόφαση του Υφυπουργού για
χρηματοδότηση ύψους 245.973 ευρώ που δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2024
(ΑΔΑ: 6ΡΙ546ΝΠΙΘ-ΨΜΒ) μετά την αποστολή στη ΓΔΑΕΦΚ των προβλεπόμενων
εγγράφων από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, αλλά και το έγγραφο της ΓΔΑΕΦΚ
στις 10 Μαΐου 2024 (36599/ΓΔστ1/10.05.2024), ώστε να σταλούν, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία, και τα υπόλοιπα αιτήματα του Δήμου Βόλου για έκτακτη
χρηματοδότηση για να καλυφθεί η ανάγκη στήριξης των πολιτών του Βόλου για τις
ζημιές στην οικοσκευή τους από το πλημμυρικό φαινόμενο ‘Elias’.
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, μέχρι τώρα
η έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των ζημιών στην οικοσκευή
νοικοκυριών του δήμου από το ακραίο φαινόμενο ‘Elias’ έχει φτάσει τα
1.233.781,50 ευρώ για 637 περιπτώσεις νοικοκυριών που έχουν πληγεί μέσα από
τρεις αποφάσεις έκτακτης χρηματοδότησης, με τη διαδικασία να συνεχίζεται
ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Πρέπει,
επίσης, να σημειωθεί πως όσον αφορά το πλημμυρικό φαινόμενο ‘Daniel’, η
υλοποίηση του οποίου έγινε μέσα από την πλατφόρμα της κρατικής αρωγής,
arogi.gov.gr, και τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών
Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα 7.002.493 ευρώ
ως ενίσχυση για την οικοσκευή προς 2.105 δικαιούχους.
Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την
αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος
Τριαντόπουλος σημείωσε πως «συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία με το Δήμο Βόλου
για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης για
τις απώλειες στην οικοσκευή των νοικοκυριών που επλήγησαν από το φαινόμενο
‘Elias’, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα
της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών, του
Δήμου Βόλου και της ΓΔΑΕΦΚ, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστες ημέρες από τη
στιγμή που υποβάλλεται το ολοκληρωμένο αίτημα να πραγματοποιείται και η
έκτακτη χρηματοδότηση προς το δήμο. Έγινε, λοιπόν, και η τρίτη καταβολή έκτακτης
χρηματοδότησης ύψους 587.808,50 ευρώ που αφορά 311 δικαιούχους από το
φαινόμενο ‘Elias’. Μέχρι τώρα η κρατική ενίσχυση για την κάλυψη των ζημιών στην
οικοσκευή των νοικοκυριών της Μαγνησίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες
‘Daniel’ και ‘Elias’ έχει φθάσει στα 8,2 εκατ. ευρώ. Και θα συνεχιστεί, όσον αφορά
κυρίως την πλημμύρα ‘Elias’ ανάλογα με τη ροή των αιτημάτων από το Δήμο Βόλου,
με τις υπηρεσίες του οποίου η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει μια τακτική,
στενή και εποικοδομητική συνεργασία. Μια ουσιαστική συνεργασία όλων, η οποία
και θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς την επόμενη περίοδο, ώστε να λάβουν και
οι τελευταίοι δικαιούχοι την ενίσχυση που προβλέπεται και να ολοκληρωθεί η
σχετική διαδικασία».
Τέλος, σημειώνεται ότι η ΓΔΑΕΦΚ είναι στη διάθεση τόσο των υπηρεσιών του
Δήμου Βόλου – όπως κάθε Δήμου – όσο και των πολιτών όλων των περιοχών που
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Προηγούμενο άρθροΣτην καρδιολογική κλινική ο Σταρόβας μετά το επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής – «Έδειξε να σταθεροποιείται» λέει η σύντροφός του
Επόμενο άρθροΠεριοδεία της Υποψήφιας Ευρωβουλευτή Κερασίνα (Σούλα) Βακουφτσή στις Βόρειες Σποράδες