Λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στα Μουσικά Σχολεία της χώρας.
Στην Α΄τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή των μαθητών.
Οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού στις εισαγωγικές εξετάσεις.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως) στη Γραμματεία του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του σχολείου, www.mgv.gr, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και στη συνέχεια θα το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου [email protected] με θέμα «εισαγωγικές εξετάσεις 2024-25».
Επιπλέον, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:
1) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.
2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.
3) δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).
Οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι απλές, αφορούν όλα τα παιδιά που δείχνουν ενδιαφέρον για μουσικές σπουδές και δεν απαιτείται η γνώση κάποιου οργάνου ή κάποια μουσική προπαιδεία για τη συμμετοχή σε αυτές.
Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, που θα διενεργηθούν εντός του Ιουνίου 2024, θα καθοριστούν από το Υπουργείο και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το Σχολείο. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία, τις σπουδές, τις δράσεις και τις συναυλίες του Μουσικού Σχολείου Βόλου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου www.mgv.gr όπου αναρτώνται και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις.
Η γραμματεία του Μουσικού Σχολείου Βόλου (54ου Συντ. ΕΛΑΣ τέρμα με Αρσινόης, τηλ: 24210-71096 και 24210-47155) θα δέχεται αιτήσεις καθ’ όλο το μήνα Μάιο, εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 π.μ. ως τις 2:00 μ.μ.
Νίκος  Βητσόπουλος
Προηγούμενο άρθροEmail gate: Επίθεση Φάμελλου στον Π. Μαρινάκη – Είπε ότι το ΥΠΕΣ εξετάζει να προσφύγει κατά του προστίμου
Επόμενο άρθροΠαιδικό χορευτικό φεστιβάλ στην Πορταριά Πηλίου