Η χρήση βιομάζας για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα που προβάλλουν οι υπουργοί γεωργίας σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία για μια πιο πράσινη, δικαιότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Με δεδομένο μάλιστα ότι η βιοοικονομία είναι αναπόσπαστη πτυχή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη την είχαν ενσωματώσει στα εθνικά στρατηγικά σχέδια τους.

Στα συμπεράσματά τους, οι υπουργοί τόνισαν τον βασικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιοοικονομία στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθιστώντας παράλληλα την ΕΕ πιο ανταγωνιστική, βοηθώντας την να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια στον απόηχο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τόνισαν επίσης τη σημασία της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και τη βελτίωση της ευθυγράμμισης μεταξύ της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής πολιτικής.

Αγροτική και παράκτια ανάπλαση

Το Συμβούλιο στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βιοοικονομίας για τη συμβολή στην αναγέννηση των αγροτικών και παράκτιων περιοχών ενθαρρύνοντας την καινοτομία και προωθώντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα κράτη μέλη σημείωσαν την ανάγκη να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς και η συμμετοχή των νεότερων γενεών με την προώθηση δεξιοτήτων και κατάρτισης που σχετίζονται με τη βιοοικονομία στις αγροτικές κοινότητες.

Εξετάστηκε δε, η συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν οι αγρότες και οι διαχειριστές δασών στην προώθηση μιας κυκλικής βιοοικονομίας σε επίπεδο ΕΕ. Σημείωσαν τη δυνατότητα των απορριμμάτων αγροδιατροφής για την παραγωγή εναλλακτικών πόρων βιολογικής βάσης, καθώς και τη χρήση μη συμβατικών πηγών νερού για άρδευση.

Οι συστάσεις

Ενώ χαιρέτησαν την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, οι υπουργοί υπέβαλαν ορισμένες συστάσεις για να συμβάλουν στην ενίσχυση του δυναμικού της βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, κάλεσαν την Επιτροπή:

  • Σε καλύτερη ενσωμάτωση της βιοοικονομίας σε όλες τις πολιτικές και διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών
  • Σε διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις αγροτικές περιοχές
  • Στην επικαιροποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία και το σχετικό σχέδιο δράσης και πραγματοποιήστε μια εις βάθος αξιολόγηση των δράσεων που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ

Να σημειωθεί ότι, η «βιοοικονομία» αναφέρεται στη χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων (βιομάζα) από τη γη και τη θάλασσα, όπως καλλιέργειες, δασικά προϊόντα, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμοί, για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΒόλος: Συλλήψεις δυο νεαρών για κατοχή χασίς και ναρκωτικών χαπιών
Επόμενο άρθροΛαρισαία κατήγγειλε ότι την βίασαν έξω από strip club στην Αθήνα