Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020) εντάσσεται η πράξη «Επέκταση ΧΥΤ Δήμου
Σκοπέλου», κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ. Η πράξη, με συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000
ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή επέκτασης του ΧΥΤ Σκοπέλου, ο οποίος λειτουργεί στη
θέση «Κεντριάς» του Δήμου Σκοπέλου από τον Οκτώβριο του 2007 και έχει υπολειπόμενη
διάρκεια ζωής που εκτιμάται το αργότερο έως τα μέσα του 2024. Στο Τοπικό Σχέδιο
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Σκοπέλου (Φεβρουάριος 2016) και
στην επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ιούλιος 2016), ο ΧΥΤ Σκοπέλου προβλέπεται ως υποδομή τελικής
διάθεσης των υπολειμματικών αποβλήτων του Δήμου, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
διαχείρισης αποβλήτων και τίθεται ο στόχος της αναβάθμισης-επέκτασης του. Το έργο
αφορά την κατασκευή νέου κυττάρου, έκτασης περίπου 6,5 στρεμμάτων, με επέκταση της
λεκάνης του υφιστάμενου ΧΥΤ και συνοδά δίκτυα και έργα υποδομής. Η διάρκεια ζωής του
νέου κυττάρου εκτιμάται σε 16 έτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και υποψήφιος Βουλευτής
Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος και ενημερώθηκε
αρμοδίως, σημειώνει ότι «Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει την προώθηση
έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αξιοποιώντας εθνικούς και
ενωσιακούς πόρους. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ η επέκταση του χώρου
υγειονομικής ταφής του Δήμου Σκοπέλου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,4
εκατ. ευρώ, το οποίο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του τέλους του κύκλου ζωής της
υφιστάμενης υποδομής, το οποίο εκτιμάται μέσα στο 2024. Η χρηματοδότηση αυτή
εντάσσεται σε μία σειρά άλλων που έχουν εξασφαλιστεί από την Κυβέρνηση για τον Δήμο
Σκοπέλου κατά την τελευταία τετραετία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μέσω των
Υπουργείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η – εκτός της τακτικής –
χρηματοδότηση για τον συγκεκριμένο Δήμο των Βορείων Σποράδων ξεπέρασε τα 20 εκατ.
ευρώ. Θερμές ευχαριστίες στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη
νέα ένταξη, συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία την προώθηση έργων που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών».

Προηγούμενο άρθροΕυχαριστήριο Ζ. Μακρή για την εκπληκτική ανταπόκριση των φίλων στο κάλεσμά της
Επόμενο άρθροΔυστύχημα στον Πλαταμώνα: Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν οι τρεις βαριά τραυματίες