Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ενημερώνει τα μέλη του πως
σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
[ΚΕΕΕ] και όπως ορίζει η ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3623/31-12-2014), και
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Α.1134/25-08-2023 (ΦΕΚ.Β 5306/5.9.2023)
Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αναμένεται από τις αρχές Απριλίου
να ξεκινήσει η βεβαίωση οφειλόμενων ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. παρελθουσών ετών
από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και
Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Ως εκ τούτου, προς αποφυγή της βεβαίωσης τελών στις Δ.Ο.Υ., η Υ.ΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου Μαγνησίας συνιστά στα μέλη του είτε να προβούν στην έγκαιρη
τακτοποίηση των τελών ΓΕΜΗ, είτε εφόσον έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους,
να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση διακοπής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου-
ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.
Οι βεβαιώσεις τελών ΓΕΜΗ αφορούν τα έτη από το 2019 έως το 2023 και η
διαδικασία βεβαίωσης ξεκινά από 10 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί έως 10 Ιουλίου
του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα:
 Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2019 : Αποστολή για βεβαίωση από 10 έως 20/4/2024 (και
από 21-30/04/2024 οι αλλαγές και διορθώσεις χρεώσεων)
 Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2020 : Αποστολή για βεβαίωση από 1 έως 10/5/2024 (και
από 11-20/05/2024 οι αλλαγές και διορθώσεις χρεώσεων).
 Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2021 : Αποστολή για βεβαίωση από 20 έως 30/5/2024 (και
από 1-10/06/2024 οι αλλαγές και διορθώσεις χρεώσεων).
 Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2022 : Αποστολή για βεβαίωση από 10 έως 20/6/2024 (και
από 21-30/06/2024 οι αλλαγές και διορθώσεις χρεώσεων).
 Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2023 : Αποστολή για βεβαίωση από 1 έως 10/7/2024 (και
από 11-21/07/2024 οι αλλαγές και διορθώσεις χρεώσεων).
Εφιστούμε στα μέλη μας την προσοχή τους στα ανωτέρω, προς αποφυγή
διπλοπληρωμών και βεβαίωσης οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Προηγούμενο άρθροΑυγέρη: Εγκαλώ τον Κώστα Καραμανλή για τα ψέματά του
Επόμενο άρθροΧρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Βλέπω τη ζωή με άλλα μάτια»